Delta IK özlük bilgileri, Delta Bordro ile tam entegre çalışmaktadır. iki uygulama veri aktarımına ihtiyaç duymaz.
Personel Sicil Bilgileri

Tahakkuk Oluşturma & Gönderme

Ana İcmal Raporu

Tanımlanabilir Rapor


Toplu Bordro Zarflar


Muhtasar Raporu


Detayli İcmal Raporları